Sveže novice o Meditaciji za naravne in umetne katastrofe

Tu so sveže novice glede številnih katastrof, na katere se trenutno osredotočamo v okviru Meditacije za naravne in umetne katastrofe ob 17:00 uri.

Vulkan Agung na otoku Bali

Odkar smo se pred dvema mesecema v okviru dnevnih meditacij začeli osredotočati na vulkan Agung, je le-ta ostal relativno miren. V preteklih nekaj dneh, pa je začel bruhati ogromen oblak pepela. V nedeljo so opozorilo zvišali na 4. Stopnjo.  
Gora Agung je s povečano intenzivnostjo približno en teden bruhala vulkanski pepel in povišana potresna aktivnost potrjuje, da se vulkan pomika v magmatsko fazo.Tokovi vulkanskega drobirja in vode (znano tudi kot lahar) se pomikajo po vulkanskem pobočju. Laharji so nevarni in tekom deževnega obdobja se njihova pogostost običajno poveča.


Letališče Bali so zaradi vulkanskega pepela v nedeljo zaprli, saj lahko pepel poškoduje letalske motorje ali jih celo pokvari, lahko pa tudi zamaši dotok goriva in hladilne sisteme. Omejena je lahko tudi vidljivost pilotov.
Še naprej se osredotočimo na pomirjevanje energij Matere Zemlje, ko skuša sprostiti svoj pritisk  na gori Agung ter drugod na najnežnejši način in čim bolj postopoma, kot je to le možno. Predstavljajte si vsa okoliška območja otoka Bali in tamkajšnjih ljudi, ki so jih evakuirali, prebivalce in prizemljene popotnike, v stanju miru in si predstavljajte, kako jih napolnjuje Svetloba. 

Kuga na Madagaskarju

Situacija s kugo na Madagaskarju je še vedno zelo kritična in se bo najverjetneje nadaljevala še naslednjih nekaj mesecev. 


Zelo pomembno si je predstavljati, kako situacija na Madagaskarju pride pod kontrolo in kako se na kakršenkoli način preneha širjenje tega virusa, ki ga kriminalna kabala1 nalašč širi po tej regiji. 

Potresi v Iraku in Iranu ter poplave v Atenah

Čeprav je škoda na teh območjih še vedno gmotna in bo potrebnega nekaj časa za normalizacijo, trenutno ni  takojšnje grožnje ponovne katastrofe, zato bi predlagali, da jih umaknemo s seznama stvari, na katere se osredotočamo v okviru te meditacije. Vseeno prosimo, če ste tako vodeni, da ljudem na teh območjih nadaljujete pošiljati ljubezen in zdravljenje in si predstavljate, kako se njihova življenja vračajo v normalo. 

Zanimivo je tudi opaziti, da je bilo v poročilih nekaj netočnosti v zvezi z lokacijo potresa. To nakazuje, kako pomembno je potrditi informacije s pomočjo različnih informacijskih virov. 


Potresi na otoku Loyalty

Frekvenca potresa na otoku Loyalty se je v zadnjih nekaj dneh zmanjšala. Še naprej bomo spremljali tamkajšnjo situacijo in se odločili, če jo moramo ponovno dati na seznam trenutnih fokusov v okviru te meditacije.

Sprememba časa izvajanja meditacije ob nedeljah na 17:30 uro

Ker smo na prošnjo Cobre dnevno Meditacijo za alarm prestavili na 16:00 uro, smo dnevno Meditacijo za naravne in umetne katastrofe prestavili na 17:00 uro. Da bi se izognili sovpadanju z nedeljsko Tedensko meditacijo povzdignjenja2, bomo Meditacijo za naravne in umetne katastrofe  ob nedeljah izvajali ob 17:30 uri.

Tu je naš nov dogodek na Facebooku za to meditacijo z novim časom izvajanja: 

Sveže novice o osredotočanju v okviru te meditacije 

Pripravljamo tudi sveže novice o trenutnih fokusih te meditacije, ki jih bomo redno objavljali. Najnovejše poročilo lahko najdete na našem forumu.


Zmaga Luči!

Opombe prevajalke:
1 kriminalna kabala– V angleščini beseda cabal kot samostalnik pomeni kabala, kar pomeni: kovarstvo, spletkarstvo, spletke; (politična) klika; tajna združba. Kot glagol pomeni spletkariti, intrigirati. Tega ne smemo enačiti z judovskim filozofskim in verskim naukom kabala (v angleščini: cabala). Zaradi pravopisnega sklanjanja lahko namreč obe besedi zamešamo in tako napačno razumemo, vendar da vseeno ne bi bilo pomote, sem se odločila, da zraven dopišem še pridevnik kriminalen (kriminalna kabala).
2 povzdignjenje (ang. Ascension) – energetsko pospeševanje pretvorbe vseh fizičnih snovi v lažje (svetlejše) in višje frekvence. Zemlja in vsi njeni prebivalci z njo gredo skozi ta proces. Dvigamo se iz tretje dimenzije (grobi-snovni svet) v četrto dimenzijo (nefizični prehod) in pojavili se bomo v peti dimenziji - časovno prostorski (nežno materialni svet). Na internetu boste v slovenščini za prej navedeni opis poleg izraza (duhovno) povzdignjenje našli tudi krščanski in teozofski izraz vnebovzetje, ki pa sicer ni prevod angleškega izraza ascension.

Komentarji