Nujno! Meditacija za stabilizacijo finančnega sistema na vsake 4 ure [POSODOBLJENO]


Veliko ljudi bi se strinjalo, da je trenutni finančni sistem v velikih težavah, ki je prej še ni bilo. Zavedajo se težav, ki so jih povzročile centralne banke in elite po vsem svetu.


Septembra so šoki na repo1 trgu bili le vrh ledene gore, ki so kazali na dejansko sistematično nestabilnost finančnega sistema. 


Medtem pa se kmalu lahko zgodi še eno sesutje na repo trgu.


Čeprav Federalne rezerve še naprej proizvajajo nov denar za podporo trga delnic in obveznic, s tem ustvarjajo le še en mehurček, ki bo počil v bližnji prihodnosti. 


Hkrati pa veliko premožnih ljudi kupuje fizično zlato, da se zavarujejo pred nepredvidljivostjo finančnih trgov. 


Tudi mnogo velikih korporacij se pripravlja na prihajajočo ekonomsko recesijo. Nedavne napovedi zmanjševanja stroškov pri Morgan Stanleyu, Deutsche Bank in HBSC, so samo vrh ledene gore. Trenutno je finančni sistem ZELO nestabilen in je blizu sesutja. Čeprav nas mnogo pričakuje, da bo sistem izbruhnil v bližnji prihodnosti, bi kakršnokoli nenadno sesutje sistema vodilo v nepričakovane posledice. To bi bilo v prid družinam Črnih Rodbin, s čimer bi ugrabile izvorni načrt in vsilile svoj načrt za utrditev svoje moči in vpeljavo globalnega ter centraliziranega digitalnega finančnega sistema, ki bi imel popoln nadzor nad financami ljudi.  Če bi se to zgodilo, bi načrt sil Luči za finančno ponastavitev bil preložen. 

Zato sile Luči predlagajo preko Cobre, da je potrebna nujna meditacija na vsake 4 ure za stabilizacijo trenutnega finančnega sistema, še posebno Deutche Bank, JP Morgan, Federalne rezerve in repo trg, kot tudi vseh ljudi ter ostalih finančnih institucij, ki so del te situacije. 

To meditacijo bomo izvajali od danes, 12. 12. 2019 ob 14:00 uri in nato naprej na vsake štiri ure ob sledečih časih:

  • ob 02:00 uri
  • ob 06:00 uri 
  • ob 10:00 uri 
  • ob 14:00 uri 
  • ob 18:00 uri 
  • ob 22:00 uri 

Po navedbah sil Luči preko Cobre, je ta meditacija najvišja prioriteta nad vsemi ostalimi meditacijami do Aktivacije Dobe Vodnarja, zato se jo mora izvajati na vsake štiri ure. 

https://zmagaluci.blogspot.com/2019/12/sirite-po-internetu-doba-vodnarja-1112.html

Za to meditacijo je tu povezava do Dogodka na Facebooku:

https://www.facebook.com/events/570415067124450

Tu so vodene meditacije v različnih jezikih:

http://bit.ly/2rJFlbt

V slovenščini:


Navodila (predlagani čas meditiranja je 15 min): 

1. Uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. 

2. Navedite svoj namen uporabe te meditacije kot orodja za prinašanje Svetlobe globalnemu finančnemu sistemu in njegovo stabilizacijo.

3. Predstavljajte si izžarevanje stebra briljantne bele Svetlobe iz Kozmičnega Centralnega Sonca2, ki se nato porazdeli in potuje do vseh Centralnih Sonc vseh galaksij tega vesolja. Zatem si predstavljajte, kako ta Svetloba vztopi skozi naše Galaktično Centralno Sonce3 ter potuje po naši gakasiji, potem pa vstopi v naše Osončje ter potuje skozi vsa bitja Luči našega Sončnega sistema, nato pa ta Svetloba potuje skozi vsa bitja na planetu Zemlji ter tudi preko vašega telesa do središča Zemlje.

4. Predstavljajte si, kako vijolični plamen Sv. Germaina prečiščuje vse ljudi in institucije, ki so del trenutnega finančnega sistema, še posebno Deutche Bank, JP Morgan, Federalne rezerve in repo trg.

5. Predstavljajte si, kako briljantna bela Svetloba sije po vseh ljudeh, vseh finančnih institucijah in vseh situacijah, ki so del trenutnega finančnega sistema.


Če ste tako vodeni, lahko med to meditacijo v rokah držite srebrne kovance, ki ste jih kupili med Aktivacijo Srebrnega Sprožila. Prav tako lahko med meditacijo položite srebrne kovance na vijolično mandalo Rože Življenja. 
Zmaga Luči!


-----------------------------------------------------------------------


O tem blogu:


Blog Radi imamo množične meditacije sestavlja ekipa mednarodnih prostovoljcev, ki organizirajo množične meditacije, katerih cilj je doseči planetarno osvoboditev kolikor hitro je to mogoče na najbolj gladek možen način.

Če ste tako vodeni, se prosimo pridružite katerikoli izmed spodnjih dnevnih meditacij.

Meditacija za stabilizacijo finančnega sistema, ki poteka na vsake štiri ure, je trenutno najpomembnejša meditacija do aktivacije dobe Vodnarja 11./12. 01. 2020:  

https://slovenian.welovemassmeditation.com/2019/12/nujno-meditacija-za-stabilizacijo.html

Meditacija Rože Življenja ob 13:00 uri in na vsake štiri ure ter tudi kolikor pogosto je le možno: 

https://slovenian.welovemassmeditation.com/2019/09/meditacija-roze-zivljenja-na-vsake-4-ure.html

Meditacija za nujne primere ob 16:00 uri:


Meditacija z Boginjo ob 16:30 uri:


Meditacija Ključ do Svobode ob 17:00 uri:


Meditacija s Kozmično Centralno Raso ob 17:15 uri:


Meditacija Budičnih stolpov ob 17:30 uri:


Meditacija blagoslovov Al Nilama ob 17:45 uri


Za različne namene redno organiziramo tudi druge množične meditacije. Ogledate si jih lahko na spodnji povezavi:


V podporo delavcem Luči širom sveta nudimo tudi zasilno finančno pomoč. Prosimo prispevajte enkratni ali večkratni prispevek preko spodnje povezave:


Prosimo pomagajte/podprite nas za dosego gladke tranzicije med planetarnim osvobajanjem, ki se odvija v najvišji Luči.


Opombe prevajalke:

1 Repo (ang. repurchase agreement) – transakcija, kjer se dve stranki dogovorita (gre za pravno zavezujoč dogovor) o izvedbi dveh nasprotno-smernih poslov v paketu. Prvi del posla predstavlja prodaja vrednostnih papirjev ali drugih finančnih instrumentov, drugi del pa povratni odkup istih oziroma ekvivalentnih vrednostnih papirjev na določen datum v prihodnosti oziroma na poziv. Ob sklenitvi repo posla lastništvo vrednostnih papirjev preide na kupca le-teh. Ta lahko z njimi prosto razpolaga, vendar pa mora ob zaključku posla vrniti enake oziroma ekvivalentne vrednostne papirje prodajalcu, razen v primeru, ko prodajalec ne izpolni svojih obveznosti. Več na: https://bankaslovenije.blob.core.windows.net/publication-files/SNOJ_repo_posli.pdf

2 Kozmično Centralno Sonce – nebesno telo, ki se nahaja približno v središču vesolja. Kozmično Centalno Sonce je povezano z vsemi Galaktičnimi Centralnimi Sonci (z vsemi galaksijami) v vesolju.

3 Galaktično Centralno Sonce – nebesno telo v smeri ozvezdja strelca, srce galaksije.

Komentarji