Dušne družine in človeško energijsko polje


“Vi ste več kot vaše fizično telo, ki ga čutite. Vaše misli, čustva in duša imajo svoja telesa. Ta telesa so drugačna, vendar povezana z vašim fizičnim telesom. Imate veliko teles. Visoko občutljivi ljudje so vedno bili zmožni zaznati eno ali več teh ne-fizičnih teles. Nedavni napredki v znanosti in tehnologiji potrjujejo njihov obstoj. Naše vsakodnevno doživljanje potrjuje resničnost njihovega obstoja.'' 

Kot je napisal Cobra:

"Vsi nivoji medsebojnega povezovanja znotraj dušne družine ustvarijo Cliffordov torus1, ki lomi Matrico"


Cobra je v svojem najnovejšem članku priskrbel tudi zelo dober pregled dušnih družin:

Dušne družine nastanejo, ko skupina duš vznikne iz nediferencirane monadske esence in vstopi v to vesolje preko 7D portala Galaktičnega Centralnega Sonca2, najsi bo v tej galaksiji ali katerikoli drugi galaksiji v vesolju.

Na milijone visoko razvitih duš, ki so sedaj inkarnirane na površju tega planeta, je večinoma vstopilo v to vesolje preko Galaktičnega Centralnega Sonca v tej galaksiji ali njeni sestrski galaksiji, galaksiji Andromeda3.

Svoje izkušnje so si nabrali s potovanjem po galaksiji preko višjedimenzijskih svetlobnih filamentov, ki se razpredajo po Galaksiji in so kasneje osredotočili svojo zavest na pridobivanje izkušenj v portalnih zvezdnih sistemih kot so Plejade4, Aldebaran5, Sirij6, Arktur7, Vega (αLire)8, Tau Ceti9
V neki točki njihove evolucije so naleteli na galaktične vojne in se vmešali. To je njihov glavni razlog, zakaj so se znašli na Zemlji.

Ali so se zavestno odločili za vstop v karanteno Zemlje za sidranje Svetlobe in pomoč silam Luči pri osvobajanju planeta, ali pa so preprosto zašli v nevarno območje Galaksije, ne da bi se popolnoma zavedali tveganja. Arhonti so jih zajeli v meddimenzionalni mreži, odvlekli na Zemljo in prisilili v inkarnacijski cikel.

Ključnega pomena je, da se vsa višje dimenzijska zvezdna bitja, inkarnirana na površju planeta, prebudijo ta trenutek ter spomnijo svojih misij in jih pričnejo izvajati.

Prav tako je ključnega pomena, da se člani dušne družine začnejo povezovati med seboj z višje perspektive in ne samo kot človeška bitja, ki so ujeta v karanteni Zemlje.

Člani dušnih družin ustvarijo medsebojne povezave, ki temeljijo na 5D razumevanju njihove lastne esence (mentalna zavest) in ustvarijo prava prijateljstva. To je vesoljski izvor arhetipa prijateljstva.
Člani iste dušne družine ali dveh sorodnih dušnih družin, ki ustvarijo zelo globoke dušne povezave s 6D pozitivnim prepletajočim se vzorcem Dušne Ljubezni (budična zavest), se imenujejo sorodne duše10. To je kozmični izvor arhetipa punce/fanta.  

Člani iste dušne družine, ki so pravzaprav eno bitje, ki se je z vstopom v četrto/tretjo dimenzijo razpolovilo na nasprotne ženske/moške polarnosti, se imenujejo duše dvojčice11. Njihova povezava dosega 7D (atmično zavest) in je kozmični izvor arhetipa moškega/ženske, moža/žene in junaka/boginje.

http://2012portal.blogspot.com/2018/04/soul-families.html


Spodnja preglednica ponazarja razlike med dušami dvojčicami, sorodnimi dušami in dušnimi družinami:


Izraz
Dimenzija
Sanskrit
Slovenščina
Člani ...
Arhetip
Duše dvojčice
7. dimenzija
Eno bitje
Atma
Duh
Iste dušne družine
Moški / Ženska
Mož / Žena
Junak / Boginja
Sorodne
duše
6. dimenzija
Dušna ljubezen
Budi
Intuicija
Iste ali bližnje dušne družine
Punca / fant
Dušna družina
5. dimenzija
Razumevanje lastne esence
Manas
Čisti razlog
Ista dušna družina
prijatelji

Tudi je malce nadrobnejši vpogled, kaj pomeni vsak izmed teh izrazov sanskritskega jezika. Večina teh informacij prihaja s spletne strani ''Energijska realnost'' (https://energyreality.com/overview-of-the-human-energy-field/), spodaj so predstavljene ključne točke:

----------------------------------------------------------------------

Eterično telo[Opomba: Čeprav eteričnega telesa ni v zgornji preglednici, smo ga tu vključili za celovitost članka.]

Funkcija:


Eterično telo fizičnemu telesu daje vitalnost, zdravje, življenje in organizacijo. Eterično telo naravnava našo zavest k principu energije. Naši fizični zavesti prenaša energije višjih teles.

Doseg zavesti:

Zavest različnih vrst subtilne energije, ki se pomika skozi fizično telo in okolje. Subtilno/eterično energijo se lahko vidi, kot tudi čuti.

Kako se zbudi:

Zavest eteričnega telesa in eteričnega vesolja se prebudi z izvajanjem praks kot so pranajama, tai či, ki gong, taoistična joga, kot tudi tako, da smo preprosto pozorni na energijo.7 - Atmično telo


Funkcija:

Atmično telo je plovilo identifikacije z Enim-Življenjem, ki poživlja kot tudi opazuje in deluje skozi vsako živo bitje na planetu Zemlji.

To je plovilo, preko katerega se doseže popolno obvladanje samega sebe.

Doseg zavesti:

Atmična zavest je nediferencirana zavest – identifikacija ne z individualnostjo ali skupinami bitij, temveč z vsem prežemajočim življenjem.  

Če obstaja močan občutek individualnosti, potem to ni čisto Atmično stanje, ampak le njegov odsev na mentalnem ali astralnem nivoju.

Občutek atmične zavesti je čista ravnodušnost, popolna transcendenca tako bolečine in blaženosti, popolna nepristranskost in ravnodušnost do vsega – ekstremno intenziven mir.

5 atmičnih čutov je: blaženost (atmična sposobnost slišati zvok ali vibracije, ki ustvarjajo obliko česarkoli in vsega na vseh nivojih do atmičnega nivoja), atmično služenje (atmični čut občutenja vedno razvijajoče se potrebe ustvarjanja), realizacija (atmična sposobnost videti resnico), popolnost (atmični okus, ki vodi do srca lastne narave), izpopolnjeno znanje (atmični vonj, ki vodi bitje do njegovega vira, njegovega pravega doma).

Oblika/struktura:

Atmično telo je sevanje iz osrednje točke, ki je združena z Enim-Življenjem, ki zaobjema in obdaja Zemljo; animira, zaznava skozi, deluje skozi vsa živa bitja na vseh nivojih obstoja (budičnem, manasnem, kavzalnem, mentalnem, astralnem, eteričnem, fizičnem) na Zemlji.  


6 - Budično/Kristusno telo


To telo ni bilo poimenovano po posameznikih Budi in Kristusu, vendar sta bila bolj onadva poimenovana po tem nivoju zavesti, ki sta ju utelešala. Mnogo svetovnih učiteljev in ustanoviteljev religij je na svetu utelešalo to stanje zavesti.

Funkcija:


Budično telo pripomore k širitvi zavesti onkraj ločevalne individualnosti. To identiteti omogoča osvoboditev individualnosti, zato da lahko identiteta vključuje ostale: družino, prijatelje, socialni krog, dušno skupino in sčasoma celotno človeštvo.

Budično telo omogoča intuitivno razumevanje preko zveze z ostalimi in preprosto ve, kar se mora vedeti.

Budični nivo JE vir sreče in veselja za manasne nivoje/nivoje Višjega Uma, Kavzalne/dušne, mentalne/intelektualne/, astralne/čustvene in fizične nivoje. (Oglejte si MehanizemZadovoljstva) To je raven blaženosti.

To telo sčasoma pretvori, ozdravi in razreši vse človeške probleme z močjo ljubezni, enotnosti in modrosti.

Budično/kristusno telo vsebuje arhetip popolnosti človeškega bitja. Utelešenje tega arhetipa, fuzija osebnosti in budičnega/kristusnega telesa je cilj človeške evolucije.

Doseg zavesti:


Budična zavest se ne pojavi, dokler se ne doseže zelo velikega napredka v duhovni rasti. Začne se kot intuicija (sposobnost vedeti modrost preko ljubezni, brez misli ali jasnovidnih sposobnosti) in kot sočutje do ostalih.

Za čisto budično zavest je značilna širitev identitete onkraj individualnosti, zato da ste lahko dovolj veliki, da se lahko identificirate s skupino posameznikov ali duš. Svetovni učitelji utelešajo to stanje na način, preko katerega lahko popolnoma posvetijo svoje individualnosti za skupno dobro človeštva.

Na tem nivoju je enotnost tako resnična in intenzivna, da ste v stanju nenehne blažene enotnosti z ostalimi. To je stanje intenzivne ljubezni in nenehne orgazmične blaženosti celotnega bitja. Če to, kar naj bi bila budična ali kristusna zavest, ne vključuje tega doživljanja intenzivne orgazmične blaženosti, potem to ni dejanska čista budična/kristusna zavest, ampak njen odsev na mentalnem ali astralnem nivoju, ali pa mešanica budične z mentalnimi ali astralnimi nivoji. Budična/kristusna zavest je stanje blažene individualne transcendence samega sebe.

Znak, da je nekdo resnično dosegel to neprekinjeno stanje zavesti je, da nikoli niso orientirani k svoji individualnosti. Njihova dejanja so popolnoma nesebična in si ne želijo ničesar zase, ker prebivajo v viru izpopolnjenosti, v nenehni intenzivni blaženosti. Prav tako je njihovo izražanje popolnoma neškodljivo in prežeto s sočutjem.  

Oblika/struktura:

Ko je prebujeno, lahko budično/kristusno telo zaznamo kot velik konglomerat vrtečih se vrtincev, ki so usmerjeni navzven. Stožčasto oblikovane strukture na zgornji sliki so vrtinci energije. To telo je izredno elastično in ko se pozornost usmeri na objekt (ne njegovem lastnem nivoju ali na mentalnem, astralnem ali fizičnem nivoju), se razširi in podaljša in potuje do objekta hitrostjo, večjo od svetlobe ali misli, nato pa vrtinci zavrtajo v objekt in omogočijo takojšnjo poenotenje in združitev z želenim objektom. Osrednji steber svetlobe-energije predstavlja trenutni doseg zavesti. Budična telesa se le redko vidijo posamezna, kot je prikazano zgoraj, običajno dinamično interaktirajo s skupinami znotraj skupin drugih budičnih bitij.  


5 – Manasno telo


Funkcija:

Manasno telo/telo Višjega Uma je plovilo stika z Univerzalnim Umom. Preko tega telesa imamo sposobnost neposrednega dojemanja obsežnih rezerv znanja in resnice o realnosti in obstoju. To nam daje sposobnost zavedanja Božanskega Načrta, medtem ko se izraža z manifestacijo.  

Doseg zavesti:

Orientacija manasnega telesa se nagiba k mentalnemu dojemanju abstraktnih in univerzalnih resnic, ki so po količini neskončne, po kvaliteti dovršene in človeškemu duhu skrajno osvobajajoče.  

Ko se prebudi ta nivo zavesti, se vzpostavi zavest vseprisotnosti.

Manasna zavest inkarnira inteligenčni vidik Božanstva.

Manasno zavest se običajno občuti kot estatično in blaženo.

Obstaja na višjih nivojih manasnega vesolja. 

Oblika/struktura:

Ko je prebujeno, lahko manasno telo zaznamo kot obsežno polje delcev svetlobe, ki izhajajo iz osrednje točke in se v premeru raztezajo okoli 366 m in okoli 104 m v višini. Osrednji steber svetlobe-energije predstavlja trenutni doseg univerzalne misli. Obstaja v petih prostorskih dimenzijah.
----------------------------------------------------------------------


Pomembno je še dodati, da dnevna meditacija okrepi tok energije in zavesti znotraj fizične realnosti in aktivira esenco vašega pravega bitja v vseh dimenzijah.

Morda bi želeli tudi prakticirati meditacijo triangelskih skupin Luči za krepitev povezave s svojo dušno družino/isto-mislečih ljudi:

http://recreatingbalance1.blogspot.com/2018/01/triangle-groups-of-light.html

Kot je predlagal Cobra, je za planetarno osvoboditev tudi zelo pomembno, da kolikor veliko ljudi le lahko izvaja meditacijo z Boginjo kolikor pogostokrat le lahko, mi smo predlagali skupno vsakodnevno meditacijo ob 16:30 uri.
https://slovenian.welovemassmeditation.com/2018/02/meditacija-boginje-ob-1530-uri-med.html

http://2012portal.blogspot.co.uk/2018/02/power-of-goddess.html


Potovanje navznoter je Najmočnejše!Zmaga Luči!


-------------------------------------------------------
O tem blogu:

Blog Radi imamo množične meditacije organizira množične meditacije, katerih cilj je doseči planetarno osvoboditev kolikor hitro je to mogoče na najbolj gladek možen način.

Če ste tako vodeni, se nam prosimo vsak dan pridružite pri meditaciji Preboja ob 16:00 uri in meditaciji za nujne primere ob 17:00 uri.

https://slovenian.welovemassmeditation.com/2018/02/meditacija-preboja-ob-1500-uri-in.html


Za različne namene organiziramo tudi druge množične meditacije. Ogledate si jih lahko na spodnji povezavi:

https://slovenian.welovemassmeditation.com/p/aktualne-meditacije.html

V podporo delavcem Luči širom sveta nudimo tudi zasilno finančno pomoč. Prosimo prispevajte enkratni ali večkratni prispevek s pomočjo spodnje povezave:

paypal.me/WeLoveMassMedis

Prosimo pomagajte/podprite nas za dosego gladke tranzicije med planetarnim osvobajanjem, ki se odvija v najvišji Luči.Opombe prevajalke:

1 Cliffordov torus – Cliffordov torus je v geometrijski topologiji posebna vrsta torusa, ki se nahaja v prostoru R4. Lahko ga obravnavamo kot torus, ki se nahaja v C2 ker je C2 topološko enak kot R4. Razen tega vsaka točka Cliffordovega torusa leži na stalni razdalji od izhodišča. Zaradi tega lahko smatramo, da leži znotraj 3 sfere. Cliffordov torus je znan tudi kot kvadratni torus, ker je izometričen s kvadratom, ki ima dolžino stranice enako 2π. Več na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Cliffordov_torus in https://en.wikipedia.org/wiki/Clifford_torus.
2 Galaktično Centralno Sonce – nebesno telo v smeri ozvezdja strelca, srce galaksije.
3 (Velika) Andromedina galaksija (znana tudi kot Messier 31, M31 ali NGC 224) – velika  spiralna galaksija brez prečke v Krajevni skupini skupaj z našo Galaksijo. Nahaja se približno na oddaljenosti 2,36 milijonov svetlobnih let oziroma 725 tisoč parsekov v smeri ozvezdja Andromede. Galaksiji Mlečna cesta in Andromeda sta plamen dvojčka – duši dvojčici. Več na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Andromedina_galaksija.
4 Plejade ali Gostosevci (Messier 45, M45) – odprta zvezdna kopica v ozvezdju Bika. Je ena od nam najbližjih razsutih kopic, saj je oddaljena le 380 sv. l., pa tudi ena najdlje znanih. S starostjo približno 20 milijonov let je tudi zelo mlada (za zvezdno kopico). V kopici je zbranih 7 najsvetlejših zvezd: Alkijona, Atlas, Elektra, Maja, Meropa, Tajgeta in Plejona. Svetlejši zvezdi sta tudi Kelena in Steropa. Vseh zvezd v Gostosevcih je približno 500. Več na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Gostosevci.
5 Aldebaran – (α Bika (α Tau, α Tauri)) je oranžna orjakinja, ki je od Sonca oddaljena okoli 65 svetlobnih let in se nahaja v ozvezdju Bika. To je najsvetlejša zvezda v ozvezdju Bika in običajno 14. najsvetlejša zvezda na nočnem nebu, čeprav v svoji svetlosti variira med magnitudama 0.75 in 0.95. Možno je, da okoli Aldebarana kroži planet nekajkratne velikosti Jupitra. Več na: https://en.wikipedia.org/wiki/Aldebaran.
6 Sirij (α  Velikega Psa (α CMa, α Canis Majoris)) – najsvetlejša zvezda na Zemljinem nočnem nebu. Od Osončja je oddaljen 8,6 svetlobnega leta. S prostim očesom ga vidimo kot eno zvezdo, a je pravzaprav dvozvezdje, ki ga sestavljata zvezda glavnega niza Sirij A in njen šibak spremljevalec, bela pritlikavka Sirij B. Slednji je ena najmasivnejših znanih belih pritlikavk z 98 % mase našega Sonca, katere prostornina pa ne presega Zemljine. Njuna medsebojna razdalja niha med 8,2 in 31,5 AU. (Več na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Sirij).
7 Arktur (α Volarja (α Boo, α Bootes)) najsvetlejša zvezda na severni nebesni polobli in ena od štirih zvezd z negativnim navideznim sijem 0,04m (druge tri so Sirij, Kanop in α Kentavra), svetlejši od nje sta le Sirij in Kanop. Sij Arkturja je manjši od skupnega sija glavnih dveh kompenent α Kentavra, ki sta pretesno skupaj, da ju oko razloči kot samostojni svetlobni vir, tako da je Arktur četra najsvetlejša zvezda na nočnem nebu. Je druga nesvetlejša zvezda, vidna iz severnih zemljepisnih širin. Zvezda leži v Krajevnem medzvezdnem oblaku, v katerega je stopilo Osončje pred 44.000 in 150.000 leti. Arktur je rdeča orjakinja spektralnega razreda K1.5 IIIpe. Njen spekter je poln emisijskih črt, kar ni značilno za rdeče orjakinje. Oddaljenost zvezde od Sonca je 36,7 sv. l. Zvezda ima relativno veliko lastno gibanje. Že Halley je odkril, da se je njena lega glede na zvezde v ozadju od antičnih časov močno spremenila. Več na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Volar_%28ozvezdje%29 in https://en.wikipedia.org/wiki/Arcturus.
8 Vega (αLire) (α Lyr, α Lyrae, Alfa Lire) – najsvetlejša zvezda v ozvezdju Lire (latinsko Lyrae), 5. najsvetlejša zvezda na nočnem nebu in 2. najsvetlejša na severni nebesni polobli, za Arkturjem. Je zelo blizu Osončju (25 svetlobnih let), in, skupaj z Arkturjem in Sirijem, ena najbolj svetlih zvezd v Sončevi soseski. Vega je bila zvezda Severnica pred okoli 12.000 leti in bo ponovno Severnica okoli leta 13.,727, ko bo deklinacija +86°14'. Vega je prva zvezda za Soncem, ki so jo fotografirali in prva, kateri so zabeležili njen spekter. Ime nima nobene povezave s slovenskim znanstvenikom Jurijem Vego. Več na: https://sl.wikipedia.org/wiki/Vega_(zvezda) in https://en.wikipedia.org/wiki/Vega.
9 Tau Ceti (τ Cet, τ Ceti, tau Ceti) -  zvezda v ozvezdju Kita. Ima navidezni sijaj 3,5 mag. Od Sonca je oddaljena je 11,9 svetlobnih let. Spada med zvezde pritlikavke s spektralnim razredom G8V, tako je spektralno podobna našemu Soncu, čeprav ima le okoli 78% Sončeve mase. Okoli nje kroži 5 planetov. Več na: https://bs.wikipedia.org/wiki/Tau_Ceti in  https://en.wikipedia.org/wiki/Tau_Ceti.
10 sorodna duša – vsaka  oseba ima več sorodnih duš. Sorodne duše imajo 90% ujemanje, in so del dušne družine, ki je skupaj izšla iz Vira. Sorodne duše ne smemo enačiti s plamen dvojčkom/ico oz. dušo dvojčico.
11 duša dvojčica (angl. twin soul) oz. plamen dvojček/ica (angl. twin flame) – oseba (duša), s katero ste skupaj izšli iz Vira in imata 100% ujemanje. Vsaka oseba ima enega plamen dvojčka/ico. Plamen dvojčka/ico oz. dušo dvojčico ne smemo enačiti s sorodno dušo.


Komentarji