Protokol za zdravljenje čustvenih stanj


Plejadčani so sporočili, da sedaj vstopamo v novo fazo planetarnega osvobajanja, v kateri bodo naša čustva pod močnim pritiskom, s katerim bodo v naših življenjih lahko vzklili spori. To se bo odvijalo preko tehnologije koprene1/vsadkov, s katerimi se bo v naše misli zasadilo slike ter ideje, ki nas bodo obračale ene proti drugim.   


Razkrili so, da nadzorniki poznajo naše čustvene slabosti in spletne komunikacije bodo tako postale primarno bojišče, katerega namen je sesuti skupnost delavcev Luči. Na udaru so lahko tudi naša razmerja, ki niso vezana na to skupnost.  

Zato nas Plejadčani prosijo, naj minimaliziramo uporabo spletnih komunikacij ter naj se vseskozi osredotočamo na ohranjanje naše mirnosti. 

Čeprav običajno mislimo, da smo v svojih spletnih komunikacijah jasni, so te komunikacije večkrat napačno razumljene s strani ostalih ljudi zaradi programiranja na bazi preteklih travm/čustev, kot tudi zaradi rabe jezika/kulturnih razlik. Tako kot je Cobra navedel v spodnji objavi, se je zelo pomembno zadrževati pred medsebojnimi spori tako, da izberemo neodzivnost ter nenehna pozitivna dejanja, namesto da reagiramo na dogodke okoli nas. 


Izrednega pomena je, da se dnevno osredotočamo na harmonična medsebojna sporazumevanja. 

Če občutite strah, skrb, zamero, krivdo, ljubosumje ter ostala negativna čustva, lahko uporabite sledečo tehniko za zdravljenje svojih čustvenih stanj. 

1. Dosezite sproščeno stanje zavesti tako, da se nekaj minut osredotočate na globoko dihanje. 

2. Predstavljajte se v zlati sferi. Predstavljajte si, da zlata svetloba te sfere ogreva vaše celotno telo, območje vašega sončnega pleteža ter zdravi vsa čustva, ki vam povzročajo bolečino. Predstavljajte si, kako ta zlata svetloba sije na vašem obrazu, kot če bi gledali sončni vzhod. Predstavljajte si, kako se vse zunanje misli ter slike raztapljajo v sončni svetlobi. V tej sferi ostanite tako dolgo kot ste vodeni. V to sfero lahko na zdravljenje povabite tudi druge ljudi.


 


3. Sedaj lahko uporabite 'Protokol za povezovanje s svojim višjim jazom' za dosego višjega nivoja razumevanja v zvezi z zdravljenjem nižjih čustev:

https://higherdensity.wordpress.com/2014/05/11/archangels-and-devas-blog-raising-your-vibration-through-the-pillar-of-pure-white-light-merging-with-the-i-am-presence-at-the-throne-of-the-i-am-that-i-am-11-2-13/

Medtem, ko odstranjujete nižja čustva, lahko poslušate tudi zvočni posnetek ''Signal ljubezni'':


Prosimo bodite brez skrbi, vse bo v redu. Ostanite mirni in izkoristite to obdobje za notranje delo ter očiščevanje vaših energijskih teles.


Zmaga Luči!

Komentarji